Przystawy » Historia miejscowości »

PrzystawyPRZYSTAWY [Pirbstow, Prirbstow]
Przystawy są miejscowością o metryce wczesnośredniowiecznej. Domniemane grodzisko z VII-X wieku zlokalizowano 0,6 km na południowy zachód od obecnej wsi. W XIII wieku nadana klasztorowi cystersów w Bukowie Morskim. W XV wieku we wsi powstał kościół, który w 1780 roku wzniesiono od podstaw w konstrukcji ryglowej. W obrębie posiadłości klasztornych pozostawała do czasów reformacji. Po 1534 roku przeszła na własność rodziny książęcej, a od XVII wieku znajdowała się w obrębie domeny państwowej w Darłowie. W 1784 r. we wsi było 21 gospodarstw, w tym jedno gospodarstwo nauczyciela i jedno gospodarstwo kowala. Mieszkał tam również budnik i leśniczy. We wsi stały 24 domy. W 1928 roku we wsi odnotowano istnienie niewielkiego majątku ziemskiego. W XIX wieku wieś została znacznie rozbudowana. W 1963 roku rozebrano kościół. Aktualnie mieszka tu 320 osób.

PrzystawyPołożenie, fizjografia terenu, krajobraz: przy szosie łączącej Malechowo z Bukowem Morskim, z linia kolejową omijającą miejscowość od wschodu; teren pofałdowany, z wzniesieniem na skraju wsi od strony wschodniej, opadający w kierunku zachodnim; otoczenie stanowią łąki i pola 

Układ wsi: rozbudowana ulicówka zabudowa mieszkalna i gospodarcza: w starszej części miejscowości zwarta zabudowa zagrodowa, z budynkami mieszkalnymi ustawionymi w głębi zespołu i obszernym podwórzem gospodarczym obudowanym dużymi budynkami gospodarczymi, o przeważającej konstrukcji szachulcowej i mieszanej;

w części rozbudowanej, wzdłuż prostopadłej do wewnętrznej drogi - zespół ekstensywnej zabudowy, jednostronnie obudowującej sięgasz od wschodu 

PrzystawyObiekty sakralne: punkt odprawiania mszy świętej w budynku dawnej szkoły, nr 21, mur. ok. 1900r.

Obiekty przemysłowe: brak

Zabudowa dworska i folwarczna: brak  

Zieleń komponowana, parki, cmentarze: Cmentarz nieczynny, d. ewangelicki, o powierzchni 0,44 ha, założony w połowie XIX w., na wschodnim krańcu wsi, północnej stronie drogi, silnie zakrzewiony i porośnięty darnią, nieczytelny układ rozplanowania cmentarza, fragmenty zniszczonych nagrobków na całym terenie.

Droga Malechowo-Darłowo o nawierzchni asfaltowej, obsadzona aleją drzew owocowych.

Stan zachowania: rozplanowanie miejscowości czytelne mimo wielu ubytków zabudowy; zabudowa historyczna ulega szybko postępującej degradacji, szczególnie szachulcowa i o mieszanych konstrukcjach zabudowa gospodarcza

Stanowiska archeologiczne: na obszarze miejscowości zarejestrowano 29 stanowisk archeologicznych, na których stwierdzono 42 pozostałości osadnicze z następujących okresów chronologicznych:

PRZYSTAWY 2013
Projekt i wykonanie: rumac.pl